انرژی های نو

طراحی و ساخت انواع نیروگاه های خورشیدی و تجهیزات مربوطه

مشاوره- اجرا نیروگاه مشاوره- خریدتجهیزات   ماشین حساب خورشیدی

الکترونیک

طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و هوشمند

مشاوره- اجرا مشاوره- خریدتجهیرات

کشاورزی هوشمند

طراحی و ساخت تجهیزات آبیاری نوین و خودکار

مشاوره- اجرا مشاوره- خریدتجهیرات
طراحی و مشاوره

طراحی و مشاوره

طراحی و مشاوره در زمینه ساخت نیروگاه های خورشیدی، اجرای سیستم های آبیاری هوشمند جهت استفاده در باغات، زمین های کشاورزی و باغ بام ها، تجهیزات الکترونیکی

فروشگاه

فروشگاه

ارائه سازه های خورشیدی، تابلو های برق، تجهیزات نیروگاه های خورشیدی، دستگاه شستشوی پنل های خورشیدی، کنترل کننده آبیاری هوشمند و تجهیزات الکترونیک در فروشگاه آنلاین

خدمات

خدمات

اجرا و ساخت انواع نیروگاه های خورشیدی، سازه های خورشیدی، سیستم آبیاری هوشمند باغات و باغ بام ها، تامین تجهیزات مورد نیاز نیروگاه های تجدیدپذیر و تجهیزات الکترونیک

همواره به مشتریانمان وفادار هستیم

We are always loyal to our customers

مشاران صنعت مانا توس

(سهامی خاص)

طراحی، اجرا، فروش، مشاوره

مشاران صنعت مانا توس
مشاران صنعت مانا توس
درباره مشاران صنعت

شرکت مشاران صنعت مانا توس به پشتوانه تیم جوان و مجرب خود در سال ۱۴۰۰ در مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد مستقر و فعالیت خود را آغاز نمود. انرژی های نو و تجدیدپذیر، هوشمندسازی و ساخت تجهیزات الکترونیک از محورهای اصلی فعالیت ماست.

معرفی بیشتر