تیم مشاران صنعت

با  تکیه  بر  تعهد  و  دانش  به روز  فرهیختگان  و  کادر  فنی  خود،  تاکنون  تجربه  مشاوره،  تامین تجهیزات،  طراحی  و  اجرا  انواع  نیروگاه های  خورشیدی  متصل  به  شبکه  و  جدا  از  شبکه  را  در  اقصی نقاط کشور  داشته است.

باعث  افتخار  است  که  بنا  به  نظر  مشتریان،   دقت طراحی  و  تعهد  در اجرا  و  خدمات  پس  از  فروش   از  نقاط  قوت  این  مجموعه  مهندسی  است.

تیم مشاران صنعت

با  تکیه  بر  تعهد  و  دانش  به روز  فرهیختگان  و  کادر  فنی  خود،  تاکنون  تجربه  مشاوره،  تامین تجهیزات،  طراحی  و  اجرا  انواع  نیروگاه های  خورشیدی  متصل  به  شبکه  و  جدا  از  شبکه  را  در  اقصی نقاط کشور  داشته است.

باعث  افتخار  است  که  بنا  به  نظر  مشتریان،   دقت طراحی  و  تعهد  در اجرا  و  خدمات  پس  از  فروش   از  نقاط  قوت  این  مجموعه  مهندسی  است.