انتقادات -  پیشنهادات و شکایات از خدمات مشاران صنعت :
  مشاران صنعت  مانا توس  به منظور ارتقای سلامت کاری و تکریم مشتریان اقدام به ایجاد صفحه ثبت و رسیدگی به شکایات خواهشمند است با درج شکایات، نقطه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در راستای اجرای این رسالت خطیر یاری فرمایید راههای ارتباطی جهت ثبت انتقادات , پیشنهادات و شکایات :

 051-38782213

 Info@Mosharan-co.ir