جوش کدولد (cadweld mold)

جوش کدولد (cadweld mold)

 کاربرد:

جوش کدولد (cadweld mold) نوعی از جوش های احتراقی است که جهت اتصال دو رسانای مسی ( بصورت خاص در این مطلب جهت اتصال سیم ارت به صفحه مسی در چاه های ارت) و ایجاد اتصالات الکتریکی با دوام و دارای امپدانس پایین در پیوندهای فیزیکی  استفاده می شود. 

نحوه اجرا:

برای حفظ ایمنی این پیوندها نسبت به یکدیگر، از یک قالب گرافیتی استفاده می گردد که درون این قالب، پودر ترمیت و مواد جوشکاری ریخته می شود.پس از روشن شدن فیتیله، سوختن پودر ترمیت برای تولید مس مذاب که از درون قالب به اطراف پیوند جریان می یابد، شروع می شود و در نهایت قالب برداشته و اتصال جوشی حاصل می گردد.

همچنین خطر خرابی این جوش ها در اثر تدفین زیر خاک در گذر زمان بسیار پایین است.

جهت مشاهده ویدئو کلیک کنید