فراخوان عمومی: توسعه و احداث 10.000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در نظر دارد نسبت به توسعه و احداث 10.000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با کمک بخش خصوصی اقدام نماید.

با استعانت از خداوند متعال و در راستای سیاست های دولت سیزدهم و برنامه های جدید وزارت نیرو، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در نظر دارد با استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، نسبت به توسعه و احداث 10.000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با کمک بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از همه علاقه مندان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در این امر دعوت می‌شود پیشنهادات خود را با رعایت شرایط ذیل به این سازمان ارسال نمایند.

  • احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حداقل 10 مگاوات
  •  احداث نیروگاه بادی با ظرفیت حداقل 50 مگاوات
  •  احداث سایر نیروگاه های تجدیدپذیر بدون محدویت ظرفیت                                                                                                               منبع خبر: http://www.satba.gov.ir